۰۹۱۲۴۸۸۴۸۷۷
آخرین بروز رسانی : ۱۳ اسفند ۱۳۹۸

iso 10014

۲۰ آبان ۱۳۹۸

جهت مطالعه مقاله ای در مورد استاندارد مالی ISo 10014 به اینجا را کلید کنید

راهنمایی مشاوره مدیریت ، اخذ گواهینامه ایزو و مشاوره تعالی سازمانی