۰۹۱۲۴۸۸۴۸۷۷
آخرین بروز رسانی : ۱۳ اسفند ۱۳۹۸

کنترل کیفیت و ابزارهای مورد نیاز

۱۴ مهر ۱۳۹۵
ISO9001:2015

مقدمه
کنترل کیفیت مبحثی بسیار زیبا در علم مدیریت می باشد که زیر مجموعه ای از TQM ( مدیریت کیفیت جامع ) می باشد . امروزه سازمانهای ارائه دهنده استانداردهای کنترل کیفیت با هدف حذف ضایعات ، رضایت مندی مشتری ، نظام مندی مدیریت ، انتفاع سازمان و در کل بهره وری همه جانبه پا به عرصه محیط سازمان و جامعه نهاده اند و با شعار مشتری مداری سازمان را به هدف والای رضایت مندی در همه جوانب راهنمائی می کنند .

کنترل کیفیت و مهندسی کیفیت
در مهندسی و تولید صنعتی، بخش کنترل کیفیت و مهندسی کیفیت به بخشی گفته می‌شود که به درست کردن روش‌هایی مشغول است تا کارخانه بتواند به‌وسیله آن روش‌ها از مرغوبیت و مشتری‌پسند بودن کالاهای تولیدی خود مطمئن گردد.

این روش‌ها و سیستم‌ها معمولاً با همکاری با دیگر رشته‌های مهندسی و بازرگانی طراحی می‌شوند.
یکسان بودن تقریبی برجسته ‌کاری‌های ستون‌ها و دیوارهای تخت جمشید ، نیایشگاه‌ های مصری و یونانی و دیگر سازه‌های باستانی نشانگر اینست که موضوع کنترل کیفیت از دیرباز نزد بشر وجود داشته است.

عمده بحث کنترل کیفیت مربوط به انجام نمونه گیری از محصولات ، بازرسی آن نمونه ها و تعممیم نتایج به کل انباشت محصول است که بر اساس روش های آماری انجام می گیرد . از دیگر روش های مورد استفاده در کنترل کیفیت ، کنترل فرایند تولید محصول به جای کنترل محصول تهیه شده است که با استفاده از روش های آماری مانند SPC و انجام می گیرد. مبحث کنترل کیفیت ، جایگاه ویژه ای در مباحث نظام های جامع مدیریت کیفیت دارد.

ایزو ۹۰۰۰ به عنوان ابزاری برای رسیدن به مدیریت کیفیت جامع

TQM فنی است برای مشارکت تک تک کارمندان و مدیران درامور مربوط به سازمان . این فن تغییر مهمی در فرهنگ سازمان می دهد، که اهداف ، آرمانها، طرز تفکر و رویه های موجود در آن سازمان را در بر می گیرد.
تاکید عمده جنبش TQM بر این است که هر کارمند و مدیر پاسخگوی بهبود مداوم کیفیت خدمات و محصولات شرکت باشد تا خواسته های مشتریان تامین شود.
برای اجرای TQM می توان از روشهای بهبود که در زیر آمده در تمام سطوح سازمان بهره گرفت:
۱کنترل فرآیند آماری
۲مدیریت و کنترل پروژه
۳کایزن
۴۵s
۵۶sigma

باید خاطر نشان کرد که یکی از دلایل شهرت TQM اثر بخشی در ژاپن و دیگر کشورهای پیشرفته است. بنا بر گزارشهای جوران و دمینگ اثر بخشی TQMدر هزینه های یک شرکت مشهود است.
جوران عنوان می کند که در یک شرکت برجسته با درآمد سالانه ی بالغ بر یک میلیون دلار، متوسط صرفه جویی هر پروژه TQM، سالانه بیش از صد هزار دلار است.

TQM جنبه های زیادی از عملکرد شرکت را بهبود می دهد و دو بعد مهم سازمان به نامهای رهبری و مدیریت نیروی انسانی مؤثرترین جنبه های عملکرد بوده و توسط TQM بطور واضحی بهبود می یابند.
مدیریت جامع کیفیت برای آموزش
مدیریت جامع کیفیت فرایندی است متمرکز بر روی مشتریها ،کیفیت محور،مبتنی بر حقایق (سنجش داده ها و روشهای آماری ) و متکی بر تیمها ،که برای دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان از طریق ارتقای مستمر فرایندها توسط مدیریت ارشد سازمان رهبری می شود.

TQM در متعالی ترین تعریف یک فلسفه ،در لطیف ترین معنی یک مفهوم در کاربردی ترین تعریف یک شیوه زندگی و در دنیای کسب و کار یک استراتژی مهم است جهت دستیابی به برتری در رقابت با دیگران.
TQM
یک برنامه نیست که مثل برنامه هایی که در گذشته طراحی و اجرا شده اند شروع و پایانی داشته باشد.چیز دیگری نیست که در کنار وظایف کارکنان می باید انجام شود و برای دستیابی به اهداف معمولی به اجرا در نمی آید.TQM فقط توسط کارکنان قابل حصول نمی باشد .

ارزیابی یک سازمان به منظورشناسایی توان بالقوه وبالفعل درراستای موفقیت آنها دردسترسی به بازارهای جهانی و یا میزان تامین نیازمندیهای سهامداران انجام می شود. از آنجاییکه رهبری سازمان و نحوه مدیریت آن نقش بسیار ارزنده ای در دسترسی به موفقیت ها دارد.این نوع ارزیابی ها را ارزیابی مدیریتی نیز می نامند.

ارزیابی های مختلف که در کشورهای ژاپن ، امریکا و یا در سطح اروپا انجام می شود درقالب مدلهای ارزشیابی تشریح می شوند و برای این منظورمدل های دمینگ ژاپن ، مدل ماکروم بالدریج امریکا و مدل FFQM اروپا که ازمدلهای اجرایی T.Q.M هستند مورد بحث قرار می گیرد.این مدلها که پس از کارهای کارشناسی تهیه و تدوین شده اند،در واقع نقش یک استاندارد،همانند

استانداردهای ایزو۹۰۰۰ را ایفا می نمایند.با این تفاوت که استانداردهای ایزو ۹۰۰۰ به صورت یک مدل اجرایی می باشند،درحالیکه مدل های فوق الذکرزمینه های تغییرفرهنگ،ارزشها و باورهای مدیران را فراهم می آورند و به لحاظ تاثیر عمیق آنان در عملیات زیر بنایی سازمان راه های

پشتیبانی ازمدلهای مدیریت جامع کیفیت را آموزش می دهند . مدیران می بایست قبل از هرگونه اقدامی در جهت استقرار T.Q.M از فرایندها و تلاشهای موردنیاز برای نیل به آن آگاهی یابند . مواردی که در این مدلها مورد ارزیابی قرار می گیرند،عبارتند از :
نحوه هدایت سازمان برای نیل به اهداف خود

  • نحوه جمع آوری اطلاعات و استفاده از آنها در نیل به اهداف سازمانی
    چگونگی توسعه نیروی انسانی سازمان
    درک سازمان ازنیازهاوانتظارات مشتریها وبرنامه ریزی برای جوابگویی به آن
    نحوه سازماندهی کارها در سازمان
    چگونگی ارزیابی سازمان از عملکرد خود

ارائه یک مدل برنامه ریزی خطی فازی در بکارگیری QFD
A Fuzzy Model for Exploiting Quality Function Deployment
تابع QFD یک ابزاری ثابت شده برای پیشرفت فرآیند و بهبود محصول جهت بیشینه سازی رضایت مشتری است. ندای مشتری (VOC) را به مشخصات فنی و مهندسی (DRs) ترجمه می کند. و DRs ها را براساس الزامات و خواسته های مشتری (CRs) اولویت بندی می نماید. به منظور ارائه روابط میان الزامات مشتری و ویژگیهای مهندسی محصول ، از روشهای فازی استفاده می شود.
مقایسه نمونه گیری پشت سر هم با نمونه گیری تصادفی در SPC

On sequential versus random sampling in statistical process control
نمودارهای کنترل فرآیند آماری به صورت گسترده ای جهت استنتاج و استنباط در مورد سطح کیفیتی فرایند، مورد استفاده قرار می گیرند. برای مثال، ما بوسیله نمونه گیری از قطعات یا محصولات تولید شده بوسیله یک ماشین در طول دوره های زمانی h، متوجه یک فرایند غیر قابل اطمینان می شویم و با استفاده از این اطلاعات، این فرض را تست می کنیم که آیا این ماشین در یک شرایط تحت کنترل باقی مانده است یا خیر؟ (واحد های زمانی h به عنوان دوره بازرسی استفاده می شوند).

هدف اصلی: بیان سهم مدل رضایتمندی Kano در یک بررسی موردی بهینه شده با استفاده از یک ارزیابی زنجیره ای مصرف کنندگان
Adaptive preference target: Contribution of Kano’s model of satisfaction for an optimized preference analysis using a sequential consumer test

مدل رضایتمندی Kano منجر به یک، نوع شناسی در مشخصات محصول می شود تا مشخصاتی که منجر به رضایتمندی و هم عدم رضایتمندی می شوند و آنهایی که منجر به عدم رضایتمندی می شوند از هم تمیز داده شوند.
در رابطه با این مدل، یک روش شناسی انتخاب طرح توافقی را، پیشنهاد می کنیم (APT). به منظور تشریح APT مربوط به یک قلم کالای مشخص با استفاده از تست زنجیره ای مشتریان، محصولات رده بندی می شوند تا توسط هر مشتری ارزیابی گردیده و با در نظر گرفتن قبول و یا رد کردن کالا توسط مشتری، این روش جدید برای طراحی بیرونی، انتخاب امکان رده بندی مشخصات

حسی کلیدی موثر در افزایش رضایتمندی (۱- جالب ۲- ضروری ۳- کارا) را فراهم می آورد. لذا نقش ها را رده بندی می کنند تا برای رشد محصول، ایده آل به نظر برسد. APT و استاندارد PrefMap در یک ممیزی برای یک نوع شیرینی بیسکویت خشک یا مصرف کنندگان یکسان، مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج، ارتباط مدل کیفی Kano به کار برده شده در طرح انتخاب را آشکارتر ساخت. و در نتیجه ی این انتخاب کالای تعدیل شده، نتیجه می گیریم که در این مثال، بهتر می توانیم افزایش مصرف کنندگان را توجیه کنیم.

COQ هزینه یابی‌ کیفیت

امروزه قیمت و کیفیت از مهمترین مزیتهای‌ رقابتی‌ در صنایع به شمار می‌ آید. از این رو بررسی رابطه بین این دو مزیت رقابتی‌ در سالهای‌ اخیر بسیار مورد بحث بوده است. اینکه بدی کیفیت چه تاثیری‌ بر قیمت محصولات و متعاقبا درآمد شرکت خواهد داشت و نیز برای‌ رسیدن به کیفیت مطلوب باید چه قدر هزینه کنیم ، بحث هزینه یابی‌ کیفیت را جایگاهی‌ ویژه بخشیده است.
هزینه یابی‌ کیفیت از مباحث جدید مدیریتی‌ است که می‌ تواند وضعیت و عملکرد شرکت را از ابعاد مختلف مانند حسابداری‌ بهای‌ تمام شده، کنترل کیفیت، تعمیرات و نگهداری،‌ زنجیره تامین، مدیریت تولید و نشان دهد و با تهیه ترازنامه کیفیت در شرکت و مقایسه روند هزینه های‌ کیفیت می‌توان هزینه کیفیت در شرکت را کنترل و بهبود بخشید.

مهندسی مجدد -مدیریت دگرگون سازی سازمانها
مهندسی مجدد رویکرد نوینی در مدیریت است که هنوزبیش از چند سال از عمر آن نمی گذرد.از اواخر دهه ۹۰ سازمانهای مختلفی در کشورهای پیشرفته صنعتی که درآستانه سقوط بودند با یاری جستن ازاین رویکردجدید موفق به دگرگونی بنیادی در سازمان خود شدند و هم اکنون نیز برای دستیابی به دگرگونی مداوم تلاش می کنند.

مهندسی مجدد ازدریچه کاملاً جدیدی به سازمانهای دولتی وخصوصی می نگرد. براساس این رویکرد جدید جامعه(مردم یا مشتریان)هستند که در نهایت،بهای خدمات و محصولات تولیدی سازمانها و نیز سود سرمایه صاحبان آنها را پرداخت می کند، پس به همین دلیل مردم یا مشتریان

اصلی ترین ذینفع سازمانها هستند .از این دیدگاه همه سازمانهای سنتی امروزی که ریشه درنگرش مکانیکی دارند باید ساختار و پردازشهای درونی خود رابه گونه ای دگرگون ونوسازی کنند که تمام توان و انرژی سازمانها صرف پاسخگویی به نیازها و انتظارات جامعه (مردم یا مشتریان) شود.
مهندسی مجدد یعنی دگرگون سازی و طرح نو در انداختن،دگرگونی در ذهن (طرز فکر و نگرش مدیران و کارکنان )در فرهنگ و نظام ارزشی،در فرایندها وپردازش ها،در ساختار و سازماندهی و در روش استفاده از منابع و امکانات و دگرگونی در روش استفاده از تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات در سازمانها.

در سازمانهای فعلی سلسله مراتب به جای مشتری حکومت می کند و یک نگاه کلی به کیفیت محصولات و خدمات سازمانها و نمونه توزیع آن توسط شبکه های سنتی و کاغذ بازیهای زاید،رفت و آمدهای مکرر و تلف شدن وقت برای درک ضرورت انجام مهندسی مجدد کافی است.

مدیریت فرایند انگیزش
اگر مسئولیت انجام کار سختی را به شما و گروهتان واگذار کرده باشند خوب می دانید که این وظیفه چقدر می تواند مشکل و سنگین باشد ولی باید به خاطر داشت که انگیختن دیگران برای ارائه بهترینهای خود در جهت اهداف سازمان عصاره مدیریت به حساب می آید.
بطور خلاصه می توان گفت محور اصلی انگیزش ارائه مواردی است که افراد از کار کردن انتظار دارند.به عبارتی دیگر شما هرچه بیشتر خواسته های افرادتان را برآورد کنید انتظار شما نیز از آنها بیشتر می شود و این انتظارات چیزی جز بهره وری کیفیت و خدمات نیست.

منابع و ماخذ

http://fa.wikipedia.org/wik 1 –
http://ghahremani.blogsky.com2 –
3 – www.qcmagazine.ir/
4 –
کتاب مهندسی مجدد مدیریت دگرگون سازی سازمانها
۵کتاب راهنمای استقرار و ممیزی مدیریت کیفیت جامع
۶کتاب مدیریت جامع کیفیت برای آموزش

ارسال نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عبارت امنیتی *

راهنمایی مشاوره مدیریت ، اخذ گواهینامه ایزو و مشاوره تعالی سازمانی