۰۹۱۲۴۸۸۴۸۷۷
آخرین بروز رسانی : ۱۳ اسفند ۱۳۹۸

مدل تعالی EFQM

۴ تیر ۱۳۹۴

مدل تعالی سازمانی EFQM ، مدل EFQM توسط بنیاد مدیریت کیفیت اروپا ایجاد شده است مدل EFQM یک مدل غیر تجویزی می باشد و به سازمان ها در فرآیند خودارزیابی تعالی و تعیین نقاط قوت و فرصت های بهبود کمک می نماید .

تاریخچه بنیاد مدیریت کیفیت اروپا EFQM ، ساختار کلی مدل تعالی EFQM و تاریخچه تغییرات مدل تعالی EFQM در این مطلب آمده است .
مدل تعالی سازمانی EFQM ، چارچوبی است که به سازمان ها در تبدیل مفاهیم بنیادین تعالی و منطق رادار به عمل کمک می نماید  مدل تعالی EFQM به رهبران این امکان را می دهد تا روابط علت و معلولی بین آنچه که سازمان انجام می دهد و نتایجی که بدست می آورد را به خوبی درک کنند .

 

مدل تعالی EFQM شامل :

  • هشت مفهوم بنیادین تعالی
  • معیارهای مدل تعالی EFQM ، نه معیار شامل ۵ معیار توانمندساز و ۴ معیار نتایج و در مجموع  تعداد ۳۲ زیر معیار در هر زیر معیار نکات راهنمایی ، تشکیل شده است که در ویرایش ۲۰۱۳ ، ۱۱۹ نکته راهنما آمده است .
  • مدل ارزیابی ، منطق رادار RADAR

 

چهارده شرکت معتبر اروپایی با حمایت اتحادیه اروپا ، بنیاد مدیریت کیفیت اروپا EFQM را در سال ۱۹۸۸ تاسیس کردند . مدیر عامل های این شرکت ها در هنگام تاسیس بنیاد EFQM در توافق نامه چنین اظهار نمودند :

تلاش برای بهبود و ارتقای کیفیت یکی از پیش نیازهای موفقیت برای تک تک شرکت ها و برای رقابت پذیری همه ما به صورت جمعی است

بنیاد مدیریت کیفیت اروپا EFQM ، به تدریج نگاه خود را در مفهوم تعالی از نگاه قاره ای به جهانی تغییر داد به طوری که در حال حاضر بیش از ۵۰۰ شرکت اروپایی و غیر اروپایی در این سازمان عضویت دارند . ارکان جهت ساز بنیاد مدیریت کیفیت اروپا EFQM بشرح زیر می باشد :

  • ماموریت : به عنوان ی سازمان اروپایی ، ما سازمان ها را به تعالی پایدار ارز طریق مشارکت فعال رهبران برای یادگیری ، به استراک گذاری و نوآوری با استفاده از مدل تعالی سازمانی EFQM ترغیب می کنیم .
  • چشم انداز : جهانی که برای تعالی پایدار تلاش می کند .

 

ارزش ها :

  • تعالی را با تمام وجود خواستن
  • ما سرسختانه تعالی را ترویج می دهیم و هر کاری که انجام می دهیم ، الهام بخش تعالی در دیگران است .

 

اعتمادسازی:

  • ما رفتار قابل اطمینان ، گشوده و شفاف ایجاد اعتماد می کنیم .

 

کار کردن در فضای شراکت:

  • ما شراکت هایی را توسعه می دهیم که منافع دوجانبه برای جامعه فراهم کند .

 

مشارکت دادن افراد:

  • ما از گوناگونی استقبال می کنیم و به باورها و عقاید انسان ها احترام می گذاریم.

 

مدل تعالی EFQM به عنوان چارچوبی اولیه برای ارزیابی و بهبود سازمان ها معرفی شده است ، مدلی که نشان دهنده مزیت های پایداری است که یک سازمان متعالی باید به ان ها دست یابد .

مدل تعالی EFQM ، بر اساس مجموعه ای از ارزش های اروپایی ، که اولین بار در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر  و مشنور اجتماعی اروپایی ایجاد شده است این پیمان توسط ۴۷ عضو شورای اتحادیه اروپا مصوب شده و این اصول در قوانین ملی انها گنجانده شده است .

 

تغییرات مدل تعالی EFQM :

طراحی مدل تعالی EFQM از سال ۱۹۸۹ با الگوبرداری از مدل مالکوم بالدریج و دمینگ آغاز شد و در سال ۱۹۹۱ مدل تعالی EFQM معرفی شد . و در سال ۱۹۹۲ تعداد ۹۲ شرکت ، مدل تعالی EFQM  را برای کسب جایزه به رقابت پرداختند .
در سال ۱۹۹۵ ویرایش مدل تعالی EFQM در بخش عمومی و در سال ۱۹۹۶مدل مربوط به سازمان های کوچک و متوسط توسعه داده شد .
مهمترین تغییرات مدل تعالی EFQM در سال ۱۹۹۱ اتفاق افتاد و منطق ارزیابی رادار و هشت مفهوم بنیادین تعالی معرفی و به شراکت ها و مدیریت دانش  توجه بیشتری شد .
در سال ۲۰۰۱ ، مدل سازمان های کوچک و متوسط با مدل تعالی EFQM هماهنگ شد و مدل تعالی EFQM ویرایش سازمان های کوچک و متوسط معرفی شد .
در سال ۲۰۰۳   ، ویرایش جدیدی از مدل تعالی EFQM با تغییرات در زیر معیارها و نکات راهنما  معرفی شد در این ویرایش زیر معیارهای ۲d و ۲e ادغام ، مدیریت تغییر در ۱e و مسئولیت اجتماعی سازمان CSR معرفی شد همچنین منطق ارزیابی رادار بهبود داده شد .
نتایج بررسی های سال ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ منجر شد تا درسال ۲۰۰۵ ، تغییرات در روش ارزیابی و بازبینی کامل مفاهیم بنیادین تعالی صورت گیرد تغییرات روش ارزیابی اعمال ولی مفاهیم بنیادین تعالی منتشر نشد .
ویرایش مدل تعالی EFQM در سال ۲۰۱۰ ،از سال ۲۰۰۹  تیم متخصصیان سازمان های پیشرو ماموریت یافتند تا مدل تعالی جدیدی را با عنوان ویرایش ۲۰۱۰ معرفی نمایند .
پس از بازنگری مدل تعالی در سال ۲۰۱۰ ،  بنیاد مدیریت کیفیت اروپا تصمیم گرفت تا بصورت نظامند هر سه سال یکبار مدل تعالی سازمانی EFQM را بازنگری نماید.
آخرین ویرایش مدل تعالی EFQM ، در سال ۲۰۱۳ منتشر شد و در این ویرایش مفاهیم بنیادین تعالی ، نکات راهنما ، عناصر و وِیژگی های منطق رادار ، قوانین امتیازدهی منطق رادار مورد بازنگری قرار گرفته است .

این مطلب توسط مهندس محمد رحیمی گردآوری شده است .

ارسال نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عبارت امنیتی *

راهنمایی مشاوره مدیریت ، اخذ گواهینامه ایزو و مشاوره تعالی سازمانی