آشنایی با

محمد رحیمی یزدی

 •  

   

 • لیست پروژه های استانداردهای مدیر یتی در کشور ایران : 
  • مدیریت پروژه ISO 9001:2015  شرکت نوین الکترود اردکانANELCO
  • مدیریت پروژه ISO 14001:2015 شرکت نوین الکترود اردکانANELCO
  • مدیریت پروژه ISO 45001:2018 شرکت نوین الکترود اردکانANELCO
  • مدیریت پروژه ISO 14001:2015 شرکت مولتی کافه(هولدینگ پارت سازان )
  • مدیریت پروژه ISO 45001:2018 شرکت مولتی کافه(هولدینگ پارت سازان )
  • مدیریت پروژه ISO 9001:2015 شرکت رایان رشد افزار
  • مدیریت پروژه ISO 9001:2015  مجتمع ذغال سنگ خمرود ( زرند –کرمان)IMIDRO
  • مديریت پروژه ISO 14001:2015 مجتمع ذغال سنگ خمرود ( زرند –کرمان)IMIDRO
  • مدیریت پروژهISO 45001:2018  مجتمع ذغال سنگ خمرود( زرند –کرمان)IMIDRO
  • مدیر پروژه ISO 9001:2015  مجتمع سنگ آهن جلال آباد( زرند –کرمان)IMIDRO
  • مدير پروژه ISO 14001:2015 مجتمع سنگ آهن جلال آباد( زرند –کرمان)IMIDRO
  • مدیریت پروژهISO 45001:2018  مجتمع سنگ آهن جلال آباد( زرند –کرمان)IMIDRO
  • مدیر پروژه ISO 9001:2015  مجتمع فوروکروم جغتای (سبزوار)IMIDRO
  • مدير پروژه ISO 14001:2015 مجتمع مجتمع فوروکروم جغتای (سبزوار)IMIDRO
  • مدیریت پروژهISO 45001:2018  مجتمع مجتمع فوروکروم جغتای (سبزوار)IMIDRO
  • مدیر پروژه IATF 16949:2016 شرکت رینگ آلومینیومی پارس
  • مدیر پروژه ISO 9001:2015 دهیاری آئینه ورزان به عنوان اولین روستای هوشمند ایران
  • مدیر پروژه ISO 9001:2015 شرکت MTN Irancell
  • مدیر پروژه ISO 9001:2015 شرکت پارس البرز پوشش (رنگ سازی)
  • مدير پروژه ISO 14001:2015 شرکت پارس البرز پوشش (رنگ سازی)
  • مدیریت پروژهISO 45001:2018  شرکت پارس البرز پوشش (رنگ سازی)
  • مدیر پروژه ISO 22001:2018 شرکت پارس البرز پوشش (رنگ سازی)
  • مدیر پروژه ISO 9001:2015 کارخانه قند ایران
  • مدیر پروژه ISO 22001:2018 کارخانه قند ایران
  • مدیر پروژه ISO 9001:2015 شرکت   دیکو پلات
  • مدير پروژه ISO 14001:2015 شرکت  دیکو پلات
  • مدیریت پروژهISO 45001:2018  شرکت   دیکو پلات
  • مدیر پروژه ISO 9001:2015 شرکت گاز استان فارس
  • مدیر پروژه ISO50001:2018 شرکت گاز استان فارس
  • مدير پروژه ISO 9001:2015 كارخانه سيمان تهران
  • مدير پروژه ISO 14001:2015 كارخانه سيمان تهران
  • مدير پروژه OHSAS 18001:2007 كارخانه سيمان تهران
  • مدیریت پروژه IATF 16949:2016  شرکت هومپا سازه پارس HOMPA))
  • مدیریت پروژه ISO 9001:2015 شركت شهد آفرين پايتخت
  • مدیریت پروژه ISO 22001:2005 شركت شهد آفرين پايتخت
  • مدیریت پروژه ISO 9001:2015 شرکت توسعه صنعت انرژی هرمزان) (HIDCO
  • مدیریت پروژه ISO 14001:2015 شرکت توسعه صنعت انرژی هرمزان (HIDCO)
  • مدیریت پروژهOHSAS 18001:2007 شرکت توسعه صنعت انرژی هرمزان (HIDCO)

   

  • مدیریت پروژه ISO 9001:2015 شرکت هومپا سازه پارس HOMPA))
  • مدیریت پروژه ISO 14001:2015 شرکت هومپا سازه پارس( HOMPA)
  • مدیریت پروژهISO 45001:2018  شرکت هومپا سازه پارس HOMPA))
  • مدیریت پروژه IATF 16949:2016  شرکت هومپا سازه پارس HOMPA))
  • مدیریت پروژه ISO 9001:2015 شرکت شیر پگاه همدان
  • مدیریت پروژه ISO 14001:2015 شرکت شیر پگاه همدان

   

  • مدیریت پروژه ISO 9001:2015 شرکت تولید سیگار JTI زنجان (سیگار وینستون )
  • مدیریت پروژه ISO 14001:2015 شرکت تولید سیگار JTI زنجان (سیگار وینستون )
  • مدیریت پروژهOHSAS 18001:2007  شرکت تولید سیگار JTI زنجان (سیگار وینستون )
  • مدیریت پروژه ISO 9001:2015 موسسه نیکو کاران را ه آسمان (مرکز جامع مبارزه با سرطان سمنان )

   

  • مدیریت پروژه ISO 9001:2015 کارخانه قند تربت حیدریه (آستان قدس رضوی)
  • مدیریت پروژه ISO 14001:2015 کارخانه قند تربت حیدریه (آستان قدس رضوی)
  • مدیریت پروژه ISO 9001:2008 کارخانه قند تربت حیدریه (آستان قدس رضوی)
  • مدیریت پروژه ISO 14001:2004 کارخانه قند تربت حیدریه (آستان قدس رضوی)
  • مدیریت پروژه ISO 22000:2005 کارخانه قند تربت حیدریه (آستان قدس رضوی)
  • مدیریت پروژه OHSAS 18001:2007 کارخانه قند تربت حیدریه (آستان قدس رضوی)
  • مدیریت پروژه ISO50001:2001کارخانه قند تربت حیدریه (آستان قدس رضوی)
  • مدیریت پروژه ISO 9001:2008 کارخانه قند شیروان
  • مدیریت پروژه ISO 14001:2004 کارخانه قند شیروان
  • مدیریت پروژه ISO 22000:2005 کارخانه قند شیروان
  • مدیریت پروژه OHSAS 18001:2007 کارخانه قند شیروان
  • مدیریت پروژه HACCP کارخانه قند شیروان
  • مدیریت پروژه ISO 9001:2008 کارخانه قندنیشابور
  • مدیریت پروژه ISO 14001:2004 کارخانه قندنیشابور
  • مدیریت پروژه ISO 22000:2005 کارخانه قند نیشابور
  • مدیریت پروژه OHSAS 18001:2007 کارخانه قند نیشابور
  • مدیریت پروژه HACCP کارخانه قند نیشابور
  • مدیریت پروژه ISO50001:2011کارخانه قند نیشابور(ممیزی انرژی)
  • مدیریت پروژه ISO 9001:2008 کارخانه قند شیرین
  • مدیریت پروژه ISO 14001:2004 کارخانه قند شیرین
  • مدیریت پروژه  ISO 14001:2015 کارخانه قند  چناران
  • مديريت پروژه OHSAS 18001:2007 كارخانه قند چناران
  • مدیریت پروژه ISO 9001:2008 شرکت خمیر مایه رضوی
  • مدیریت پروژه ISO 14001:2004 شرکت خمیر مایه رضوی
  • مدیریت پروژه ISO 22000:2005 شرکت خمیر مایه رضوی
  • مدیریت پروژه OHSAS 18001:2007 شرکت خمیر مایه رضوی
  • مدیریت پروژه HACCP شرکت خمیر مایه رضوی

   

   

  • مدیریت پروژه ISO 9001:2015 شرکت فیوز صنعت (مشهد )
  • مدیریت پروژه ISO 14001:2015  شرکت فیوز صنعت (مشهد )
  • مدیریت پروژه ISO 9001:2008   شرکت فیوز صنعت (مشهد )
  • مدیریت پروژه ISO 14001:2004 شرکت فیوز صنعت (مشهد )
  • مدیریت پروژه ISO 45001:2018 شرکت فیوز صنعت (مشهد )
  • مدیریت نگهداری سیستمهای فوق شرکت فیوز صنعت (مشهد ) از سال 85 تا کنون

   

  • مدیریت پروژه ISO 9001:2008 بیمارستان رضوی
  • مدیریت پروژه ISO14001:2004 بیمارستان رضوی
  • مدیریت پروژه OHSAS18001:2007بیمارستان رضوی
  • مدیریت پروژه ISO 9001:2008 آزمایشگاه دکتر اجتهادی
  • مدیریت پروژه ISO 15489:2005 آزمایشگاه دکتر اجتهادی
  • مدیریت پروژه  ISO 9001:2008 آزمایشگاه دکتر منصف
  • مدیریت پروژه ISO 15489:2005 آزمایشگاه دکتر منصف

   

  • مدیریت پروژه ISO 9001:2008   شرکت چوب سنگ نگین شرق(مصنوعات MDF)
  • مدیریت پروژه ISO 14001:2004 شرکت چوب سنگ نگین شرق(مصنوعات MDF)
  • مدیریت پروژه OHSAS18001     شرکت چوب سنگ نگین شرق(مصنوعات MDF)
  • مدیریت پروژه ISO 9001:2008   شرکت چوب سنگ سناباد (مبلمان)
  • مدیریت پروژه ISO 14001:2004 شرکت چوب سنگ سناباد (مبلمان)
  • مدیریت پروژه OHSAS18001     شرکت چوب سنگ سناباد (مبلمان)

   

  • مدیریت پروژه ISO 9001:2008   شرکت چوب سنگ پاسارگاد
  • مدیریت پروژه ISO 14001:2004 شرکت چوب سنگ پاسارگاد
  • مدیریت پروژه OHSAS18001     شرکت چوب سنگ پاسارگاد
  • مدیریت پروژه IMS  شرکت کسری جنوب(اندیمشک-ابنیه و راه سازی)
  • مدیریت پروژه IMS  شرکت پوشش راه (مشهد-آسفالت و شرکت راه سازی)
  • مدیریت پروژه IMSشرکت  استحکام اندیش توس(مشهد-راه سازی و تولید آسفالت)
  • مدیریت پروژه IMSشرکت بیندر راه (اهواز-آسفالت و شرکت راه سازی)
  • مدیریت پروژه IMSشرکت پویان بنا راه (اهواز-آسفالت و شرکت راه سازی)
  • مدیریت پروژه IMSشرکت اردیبهشت اساس راه (اهواز-آسفالت و شرکت راه سازی)
  • مدیریت پروژه IMSراه کام(اهواز-راه سازی و تولید آسفالت)
  • مدیریت پروژه IMSشرکت  دثار جنوب(اهواز-راه سازی و تولید آسفالت)
  • مدیریت پروژه IMSشرکت  مثلم راه مریبی(اهواز-راه سازی و تولید آسفالت)
  • مدیریت پروژه IMSشرکت مشاور فن آور صنعت(مشاوروطراح ابنیه)
  • کارشناس پروژه IMS  نیروگاه برق گیلان
  • کارشناس پروژه IMS  اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان خراسان
  • کارشناس پروژه IMS  شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق (خانگیران سرخس )
  • کارشناس پروژه IMSمنطقه چهار عملیات انتقال گاز
  • کارشناس پروژه IMS گاز استان کرمانشاه
  • کارشناس پروژه IMSشرکت حک فلز (مشهد)
  • کارشناس پروژه IMSشرکت ماشين سازي موحد (مشهد)
  • کارشناس پروژه IMSشرکت برهان دارو
  • مدیریت پروژه IMSگروه مهندسی شیبانی(تولید قطعات حفاری)
  • مدیریت پروژه IMSنمایندگی ایران خودرو(کاظمی-مشهد)
  • مدیریت پروژه IMS کارخانه الماس تایباد(تولید سنگ مصنوعی)
  • مدیریت پروژه IMSشرکت مشاور  معیار(مشاور و پیمانکار پالایشگاه های کشور)

   

   

  • مدیریت پروژه ISO9001:2000 شركت تن ماهی ماهیابه (چابهار)
  • مدیریت پروژه ISO9001:2000 شركت تن ماهی میبد پروتئین( یزد)
  • مدیریت پروژه ISO 9001:2000 شركت نما پلاک

   

  • مدیریت پروژه ISO 9001:2000 شركت مهراب اکسیر
  • مدیریت پروژه ISO 9001:2008 نمایندگی هیوندا (شعبه مشهد)
  • مدیریت پروژه ISO 9001:2008 شرکت خدمات مسافرتی هوائی و جهانگردی گردشگران میعاد توس
  • مدیریت پروژه ISO 9001:2008 موسسه درمان بیماریهای پا (دکتر فوت)
  • مدیریت پروژه ISO 9001:2008 شرکت جوانه خراسان
  • مدیریت پروژه ISO9001:2008 شرکت تبلیغاتی پرند
  • مدیریت پروژه ISO9001:2008 شرکت گرین وب
  • مدیریت پروژه ISO9001:2015شرکت فیوز صنعت
  • مدیریت پروژه ISO9001:2015شرکت زعفران بدیعی
  • مدیریت پروژه ISO9001:2015گروه تولیدی مقصود
  • کارشناس پروژه OHSAS 18001:2007 شرکت شيروان کاردبرد جهت مشاوره و پياده سازي
  • کارشناس پروژه OHSAS 18001:2007 شرکت ساوين مشهد  جهت مشاوره و پياده سازي
  • کارشناس پروژه OHSAS 18001:2007 شرکت سازه صنعت خودرو شرق  جهت مشاوره و پياده سازي
  • کارشناس پروژه OHSAS 18001:2007 شرکت گلچکان زماني   جهت مشاوره و پياده سازي
  • کارشناس پروژه OHSAS 18001:2007 شرکت مهسا توس  جهت مشاوره و پياده سازي
  • کارشناس پروژه OHSAS 18001:2007 شرکت شتاب صنعت  جهت مشاوره و پياده سازي
  • کارشناس پروژه OHSAS 18001:2007 شرکت هور الکتريک  جهت مشاوره و پياده سازي
  • کارشناس پروژه OHSAS 18001:2007 شرکت ايمن خودرو  جهت مشاوره و پياده سازي (شرکت وابسته به ايران خودرو )
  • کارشناس پروژه OHSAS 18001:2007 شرکت توليد قطعات خاور  جهت مشاوره و پياده سازي (شرکت وابسته به ايران خودرودیزل )
  • کارشناس پروژه ISO 14001:2004  شرکت سازه صنعت خودرو شرق  جهت مشاوره و پياده سازي
  • کارشناس پروژه ISO 14001:2004  شرکت شتاب صنعت   جهت مشاوره و پياده سازي
  • کارشناس پروژه ISO 14001:2004  شرکت هور الکتريک   جهت مشاوره و پياده سازي
  • کارشناس پروژه ISO 14001:2004  شرکت ايمن خودرو جهت مشاوره و پياده سازي
  • کارشناس پروژه ISO 14001:2004  شرکت توليد قطعات خاور   جهت مشاوره و پياده سازي
  • کارشناس پروژه ISO 14001:2004  شرکت بسپار سازه طوس  جهت مشاوره و پياده سازي
  • مدیریت پروژه ISO 14001:2004 شرکت پاتیل نو آور مشهد

   

  • مدیریت پروژه ISO14001:2015شرکت فیوز صنعت
  • مدیریت پروژه ISO14001:2015گروه تولیدی مقصود
  • مدیریت پروژه ISO14001:2015شرکت زعفران بدیعی
  • مدیریت پروژه ISO 22000:2005 شركت جوانه خراسان
  • مدیریت پروژه ISO 22000:2005 شرکت زعفران بدیعی
  • مدیریت پروژه HACCP شرکت تن ماهی ماهیابه
  • مدیریت پروژهHACCP شرکت تن ماهی میبد پروتئین
  • مدیریت پروژهHACCP شرکت جوانه خراسان

   

  • مدیریت پروژه ISO13485:2003 شرکت آفل طب
  • مدیریت پروژه ISO13485:2003 شرکت گل ارکیده

   

  • مدیریت پروژهISO10002:2004 شرکت خدمات مسافرتی هوائی و جهانگردی گردشگران میعاد توس
  • مدیریت پروژهISO10002:2004 موسسه درمان بیماریهای پا (دکتر فووت)
  • مدیریت پروژه ISO10002:2004شرکت تبلیغاتی پرند
  • مدیریت پروژه ISO10002:2004 شرکت گرین وب
  • مدیریت پروژه ISO10002:2004 شرکت پاتیل نو آور مشهد

  لیست پروژههای پیاده سازی استاندارد 17025 :

   

  • مديريت پروژه ISO17025:2005 شركت مقصود كاوان
  • مديريت پروژه ISO17025:2005 شركت جوانه خراسان
  • مديريت پروژه ISO17025:2005 كارخانه قند تربت حيدريه
  • مديريت پروژه ISO17025:2017 شركت آب و فاضلاب خراسان شمالي
  • مديريت پروژه ISO17025:2017 شركت  شير پگاه همدان
  • مديريت پروژه ISO17025:2005 شركتJTIزنجان (سيگار سازي زنجان )

  لیست پروژههای کشور افغانستان:

   

  • مدیریت پروژه ISO9001:2008شرکت سوپر کولا
  • مدیریت پروژه HACCPشرکت سوپر کولا
  • مدیریت پروژه ISO 22000:2005 شركت سوپر کولا
  • مدیریت پروژه ISO9001:2008شرکت زمزم
  • مدیریت پروژه HACCPشرکت زمزم
  • مدیریت پروژه ISO9001:2008شرکت آسیا فارما
  • مدیریت پروژه ISO9001:2015شرکت آسیا فارما
  • مدیریت پروژه ISO14001:2004شرکت آسیا فارما
  • مدیریت پروژه ISO14001:2015شرکت آسیا فارما
  • مدیریت پروژه OHSAS18001:2007شرکت آسیا فارما
  • مدیریت پروژه ISO 45001:2018شرکت آسیا فارما
  • مدیریت پروژهISO10002:2008 شرکت آسیا فارما
  • مدیریت پروژه ISO 13485:2018شرکت آسیا فارما
  • مدیریت پروژه ISO9001:2008شرکت آب معدنی پنج شیر
  • مدیریت پروژه HACCPشرکت آب معدنی پنج شیر
  • مدیریت پروژه ISO 22000:2005 شركت آب معدنی پنج شیر
  • مدیریت پروژه ISO9001:2008 شرکت بارک هیلمند
  • مدیریت پروژه ISO9001:2008 شرکت نوی مبارک
  • مدیریت پروژه ISO9001:2008 شرکت هرات پلاستیک
  • مدیریت پروژه ISO9001:2008 شرکت امید فارما
  • مدیریت پروژه ISO14001:2004شرکت نوی مبارک
  • مدیریت پروژه OHSAS18001:2007شرکت نوی مبارک
  • مدیریت پروژه ISO14001:2004شرکت هرات پلاستیک
  • مدیریت پروژه OHSAS18001:2007شرکت هرات پلاستیک
  • مدیریت پروژه ISO 22000:2005 شركت هرات پلاستیک
  • مدیریت پروژهISO10002:2005 شرکت امید فارما
  • مدیریت پروژه ISO9001:2008 شرکت بارز افق
  • مدیریت پروژه ISO14001:2004شرکت بارز افق
  • مدیریت پروژهISO10002:2008 شرکت بارز افق
  • مدیریت پروژه OHSAS18001:2007شرکت بارز افق
  • مدیریت پروژه ISO9001:2008 شرکت بابا مرحبا
  • مدیریت پروژه ISO 22000:2005 شركت بابا مرحبا
  • مدیریت پروژه HACCPشرکت بابا مرحبا
  • مدیریت پروژه ISO9001:2008 هتل تجارت
  • مدیریت پروژهISO10002:2008 هتل تجارت
  • مدیریت پروژه ISO9001:2008 شرکت فولجنت
  • مدیریت پروژه ISO14001:2004شرکت فولجنت
  • مدیریت پروژه OHSAS18001:2007شرکت فولجنت
  • مدیریت پروژه ISO13485:2005 شرکت فولجنت

   

  • مدیریت پروژه ISO 9001:2015 شرکت هری
  • مدیریت پروژه ISO 22001:2018 شرکت هری

   

   

   

  • لیست پروژهای کشور عراق:
  • مدیریت پروژه ISO22000:2005 شرکت التمور العراقیه (بغداد)
  • مدیریت پروژه HACCPشرکت التمور العراقیه (بغداد)