۰۹۱۲۴۸۸۴۸۷۷
آخرین بروز رسانی : ۱۳ اسفند ۱۳۹۸

پروژه های انجام شده در کشور عراق

  • مدیریت پروژه ISO22000:2005 شرکت التمور العراقیه (بغداد)
  • مدیریت پروژه HACCPشرکت التمور العراقیه (بغداد)
راهنمایی مشاوره مدیریت ، اخذ گواهینامه ایزو و مشاوره تعالی سازمانی