لیست قیمتی

 • نسخه طلایی سالیانه
 • 45000 تومان
 • توضیحات به همراه تول تیپ
 • رم 32 بیتی
 • 1 گیگاهرتز رم
 • 256 مگ رم
 • بسته حرفه ای ماهیانه
 • 10900 تومان
 • توضیحات به همراه تول تیپ
 • رم 64 بیتی
 • 2 گیگاهرتز رم
 • 256 مگ رم
 • بسته محدود به ازای هر روز
 • 109 تومان
 • توضیحات به همراه تول تیپ
 • رم 32 بیتی
 • 1 گیگاهرتز رم
 • 256 مگ رم
 • استفاده از تول تیپ
 • استفاده از آیکون
 • مموری
 • دوربین جلو
 • پکیج ارزان قیمت سالیانه
 • 326 تومان
 • 512 گیگ مموری
 • پکیج حرفه ای به ازای هر ماه
 • 4500 تومان
 • 1000 گیگ مموری