۰۹۱۲۴۸۸۴۸۷۷
آخرین بروز رسانی : ۱۳ اسفند ۱۳۹۸

COQ

۲۰ آبان ۱۳۹۸
rahimiyazdi.com

کارکردهای هزینه های کیفیت COQ در بهبود اثربخشی و کارایی سیستم مدیریت سازمان

جهت مطالعه مقاله ای در مورد COQ اینجا را کلید کنید.

 

راهنمایی مشاوره مدیریت ، اخذ گواهینامه ایزو و مشاوره تعالی سازمانی