معرفی مدیران

سیدرضا نبوی
مدیر عامل هلدینگ باما
سید محمد لاجوردی
رئیس هیات مدیره هلدینگ باما

شما هم به اعضای شرکت بپیوندید

شما هم یکی از پرسنل شرکت ما باشید با محیطی سرشار از انرژی و پویایی و پرسنلی فهیم.