شمارش معکوس

عجله کنید فقط %D روز %I ساعت %M دقیقه و %S ثانیه وقت دارید.

%Dروز %Hساعت %Mدقیقه %Sثانیه‌