۰۹۱۲۴۸۸۴۸۷۷
آخرین بروز رسانی : ۱۳ اسفند ۱۳۹۸

قابل ذکر است این مجموعه آمادگی خود را در برگزاری سمینارهای تخصصی جهت شناسائی نقاط قوت و ضعف سازمان در پیاده سازی در آن مجموعه محترم وهمچنین جهت برقراری ارتباط در زمینه موارد کاری مرتبط بین دو مجموعه را اعلام می دارد .

تلفن: ۰۹۱۲۴۸۸۴۸۷۷

  1. *
  2. *
 

راهنمایی مشاوره مدیریت ، اخذ گواهینامه ایزو و مشاوره تعالی سازمانی