مشاوره اخذ گواهینامه ایزو

گواهینامه ایزو برای استاندارد های مدیریتی ایزو ۹۰۰۱ ،ایزو 45001 ایزو ۱۰۰۰۲ ، ایزو ۱۰۰۰۴، ایزو ۱۰۰۱۵ ،  ایزو ۱۴۰۰۱ ، ایزو ۱۳۴۸۵ و … … صادر می شود ، این استاندارد های مدیریتی منجر به بهبود مستمر در فرآیند ها ی سازمان و کسب و کار می گردد. تیم مشاوره ایزو ما ، با تجربه بیش از 20 سال سابقه در پیاده سازی ایزو تا مرحله اخذ گواهینامه ایزو در سازمان های مختلف ، آمادگی دارد به شما در تمامی مراحل پیاده سازی ایزو و اخذ گواهینامه ایزو یاری نماید .ایزوهای مختلفی توسط سازمان جهانی ISO برای استاندارد های مدیریتی تدوین شده ، که برای برخی از این استاندارد ها ، گواهینامه ایزو صادر می شود خدمات مشاوره اخذ گواهینامه ایزو برای محبوبترین استاندارد های ایزو در زیر آمده است .

 

 • مشاوره ایزو ۹۰۰۱ و اخذ گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ ، سیستم مدیریت کیفیت
 • مشاوره ایزو ۱۴۰۰۱ و اخذ گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ ،  سیستم مدیریت محیط زیست
 • مشاوره ایزو 45001 و اخذ گواهینامه ایزو 45001 ،  سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای
 • مشاوره ایزو 50001 و اخذ گواهینامه ایزو 50001 ،  سیستم مدیریت انرژی
 • مشاوره IMS و گواهینامه IMS ، سیستم مدیریت یکپارچه
 • مشاوره ایزو ۱۰۰۰۲ و اخذ گواهینامه ایزو ۱۰۰۰۲ سیستم مدیریت رسیدگی به شکایت مشتری
 • مشاوره ایزو ۱۰۰۰۴ و اخذ گواهینامه ایزو ۱۰۰۰۴ ، سیستم مدیریت رضایتمندی مشتری
 • مشاوره ایزو ۱۰۰۱۵ و اخذ گواهینامه ایزو ۱۰۰۱۵ ، راهنمای سیستم مدیریت آموزش
 • مشاوره ایزو ۱۳۴۸۵ و اخذ گواهینامه ایزو ۱۳۴۸۵ ، سیستم مدیریت کیفیت در تجهیزات پزشکی
 • مشاوره ایزو ۱۶۹۴۹ و اخذ گواهینامه ایزو ۱۶۹۴۹ ، سیستم مدیریت کیفیت در صنایع خودرو ISO/TS 16949
 • مشاوره ایزو ۲۲۰۰۰ و اخذ گواهینامه ISO 22000 ، سیستم مدیریت کیفیت در صنایع غذایی
 • مشاوره ایزو ۱۷۰۲۵ و اخذ گواهینامه ایزو ۱۷۰۲۵ ، سیستم مدیریت کیفیت آزامایشگاه ها
 • مشاوره ایزو ۲۷۰۰۱ ، سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISO 27001
 • مشاوره ایزو ۲۰۰۰۰ و اخذ گواهینامه ISO 20000
 • مشاوره HSE و گواهینامه HSE ، سیستم مدیریت ایمنی بهداشت شغلی و محیط زیست HSE
 • مشاوره ایزو

 

مزایای دریافت گواهینامه ایزو :

 • حضور گسترده تر در بازار داخلی و خارجی
 • برآورده سازی خواسته های مشتریان
 • ارائه محصولات / خدمات بهتر به مشتریان
 • بهبود کارایی و صرفه جویی هزینه ها
 • شفاف شدن فعالیت های کارکنان و تحلیل سازمان بر اساس گزارشات مدیریتی

کلیه مزایای فوق ،منجر به افزایش رضایتمندی مشتریان می گردد.

 

برای اینکه در افزایش رضایتمندی مشتری و بهبود عملکرد سازمان موفق شوید از خدمات مشاور ایزو با تجربه و حرفه ای استفاده نمایید تا با ایجاد مستندات متناسب با اندازه سازمان ،  گواهینامه ایزو واقعی را دریافت نمایید و پس از اخذ گواهینامه ایزو سیستم مدیریت سازمان شما بصورت مستمر بهبود و ادامه یابد .

 

تشریح خدمات مشاوره ایزو و اخذ گواهینامه ایزو :

 • درخواست مشاوره ایزو و اخذ گواهینامه ایزو
 • عقد قرارداد مشاوره ایزو و گواهینامه ایزو
 •  آموزش ایزو درخواستی
 • طراحی مستندات مورد نیازمرتبط با استاندارد ایزو درخواستی
 • پیاده سازی ایزو درخواستی
 • ممیزی داخلی توسط تیم آموزش دیده درون سازمان و ممیزی خارجی توسط شرکت گواهی دهنده خارجی صورت گرفته و گواهینامه ایزو توسط شرکت گواهی دهنده ایزو صادر می گردد.

 

گواهینامه های ایزو صادر شده تا سه سال اعتبار دارد و بمنظور اطمینان از استقرار سیستم مدیریتی در سازمان ، بصورت دوره ای ( معمولا هر سال یکبار ) توسط تیم ممیز خارجی مورد ممیزی مراقبتی قرار می گیرد .

جهت درخواست مشاوره اخذ ایزو و کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن زیر تماس بگیرید . ۰۹۱۲۴۸۸۴۸۷۷