آموزش ISO 9001:2015

کسانی که دوره  مبانی و مستندسازی و تشریح الزامات ISO 9001:2015 را طی می نمایند دچار سر در گمی می باشند و نمی دانند جهت پیاده سازی ISO 9001:2015 در سازمان  خود از کجا شروع نموده ، چه مراحلی را طی نمایند و با توجه به الزامات استاندارد  ایزو ۹۰۰۱ چه مستنداتی ( شامل : روش های اجرایی ، دستورالعمل ها و فرم هایی و… ) مورد نیاز می باشد
خیلی از کسانی که دوره مبانی ، مستندسازی و تشریح الزامات ایزو ۹۰۰۱ را در موسسات مختلف شرکت نموده بودند بدلیل عدم کارایی دوره مبانی ، مستندسازی و تشریح الزامات ایزو ۹۰۰۱  در اجرایی نمودن موضوعات استقرار سیستم مدیریت کیفیت در سازمانها ، مجددا در دوره پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱ شرکت نمودند .

چگونه ایزو ISO 9001:2015 را در هر سازمان پیاده سازی کنیم ؟

دوره ایزوISO 9001:2015 و پیاده سازیISO 9001:2015 کاربردی   ( ISO 9001:2015 )

در دوره ISO 9001:2015 ، نحوه ساختار بندی پروژه ایزو  جهت پیاده سازی ایزو در سازمان  ها و  نحوه تهیه برنامه زمان بندی ، تهیه گزارش فازشناخت ایزو  و مراحل پیاده سازی  ISO 9001:2015 بهمراه نمونه های عملی برای شرکت کنندگان تشریح می گردد با شرکت در دوره ایزو ۹۰۰۱ کاربردی با مراحل پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱ در سازمانهای مختلف آشنا می گردید.
بر اساس نتایج نظرسنجی انجام شده از شرکت کنندگان دوره پیاده سازی ایزو  ، ۹۰ % کسانی که بمنظور استقرار ایزو در سازمان ها در این دوره شرکت نموده اند از این دوره رضایت عالی داشته اند .
در دوره ISO 9001:2015 کاربردی شرکت کنندگان بصورت کاربردی  همراه با نمونه با مراحل استقرار سیستم مدیریت کیفیت ومستندات ( پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱  را بصورت کاربردی ) مورد نیاز جهت استقرار ایزو ۹۰۰۱  آشنا می گردند.

مزایای دوره پیاده سازی ایزو :

 • کسب تجارب پیاده سازی ایزو در شرکت های مختلف
 • توانایی در طراحی مستندات مورد نیاز سازمان ها شامل فرم ها ، روش های اجرایی و…
 • آشنایی با نحوه پیاده سازی ایزو  ۹۰۰۱ توسط شما در هر سازمانی
 • افزایش مهارت های مدیریتی برای شغل نماینده مدیریت یا تضمین کیفیت

محتوی برنامه دوره ISO 9001:2015

 • تشریح ساختار اجرایی پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱
 • آشنایی با نحوه تهیه گزارش شناخت وضعیت موجود
 • نحوه مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱
 • نحوه شناسایی فرآیند ها  سازمان بر مبانی استاندارد ایزو ۹۰۰۱
 • تعیین شاخص های فرآیند سیستم کیفیت
 • نحوه پایش و اندازه گیری فرآیند های سیستم کیفیت
 • نقشه فرآیندها Process Map سیستم کیفیت
 • نحوه تعیین خط مشی و اهداف کیفیت سیستم کیفیت
 • تشریح نحوه انجام بازنگری مدیریت سیستم کیفیت
 • نحوه تهیه طرح کیفیت ( شامل : تدوین نمودار فرآیند عملیات ، برنامه کنترل  ،  طرح بسته بندی و… )
 • تشریح  نمونه عملی پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱ بصورت کاربردی

پیش نیاز دوره ایزو ۹۰۰۱ و پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱ کاربردی : پیش نیاز ندارد

درخواست مشاوره ایزو ۹۰۰۱ و پیاده سازی ایزو در سازمان ها یا جهت درخواست دوره ایزو ۹۰۰۱ و برگزاری دوره  ایزو  ۹۰۰۱ در محل سازمان ها ، دانشگاه ها با شماره تلفن زیر تماس بگیرید .

۰۹۱۲۴۸۸۴۸۷۷