آموزش ISO 45001:2018

در این دوره شرکت کنندگان با الزامات سیستم مدیریت ایمنی بهداشت شغلی ISO 45001:2018 ، مستندسازی ISO 45001:2018 ، قوانین ایمنی بهداشت شغلی و نحوه پیاده سازی ISO 45001:2018 در سازمان ها آشنا می گردند .

با شرکت در دوره ISO 45001:2018 کاربردی با مراحل پیاده سازی ISO 45001:2018 آشنا می گردید.عموما دوره آشنایبا ISO 45001:2018 بصورت عمومی با توجه به الزامات برگزار می گردد و کمتر موسسات آموزشی به نحوه پیاده سازی آن در سازمان ها می پردازند ما در دوره پیاده سازی ISO 45001:2018 پیاده سازی الزامات را در سازمان ها تشریح می نماییم .
حهت اطلاع از مراحل پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بر روی پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی کلیک نمایید

محتوی برنامه آموزش ISO 45001:2018 :

–  آشنایی با تعاریف مرتبط با ISO 45001:2018
–  تشریح ساختار اجرایی پیاده سازی ISO 45001:2018
–  تعیین خط مشی و اهداف ISO 45001:2018
–  نحوه مستندسازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی
–  آشنایی با الزامات استاندارد ISO 45001:2018
–  تعیین شاخص های فرآیند های سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلیISO 45001:2018
– آشنایی با الزامات عمومی قانونی ایمنی و بهداشت شغلی
–  آشنایی با کنترل عملیات
–  آشنایی باپایش و اندازه گیری سیستم  مدیریت ایمنی و بهداشت شغلیISO 45001:2018
–  آشنایی با نحوه برگزاری جلسات بازنگری مدیریت سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی
–  آشنایی با واکنش در شرایط اضطراری
–  تشریح  نمونه عملی پیاده سازی ISO 45001:2018
مخاطبان دوره آموزش ISO 45001:2018:

– کارشناسان ایمنی و بهداشت شغلی
– کارشناس HSE
-کارشناس مهندسی صنایع
– علاقه مندان به سیستم های مدیریتی
مدت دوره آموزش ۱ISO 45001:2018 : 8 ساعت
دوره اموزش ISO 45001:2018در محل سازمان ها و دانشگاه ها قابل برگزاری می باشد جهت درخواست دوره اموزشی با شماره زیر تماس بگیرید .09124884877