آموزش EFQM

با شرکت در دوره آموزش EFQM ، شما با معیارهای مدل سازمان های سرآمد شرکت های اروپایی آشنا می گردید .

مدل سرآمدی EFQM  ، با توجه به تجارب موفق سازمان های سرآمد اروپایی توسط بنیاد کیفیت اروپا  (EFQM )  تدوین شده است این مدل کلیه جنبه های مدیریتی سازمان را در بر می گیرد و در انواع سازمان ها با اندازه های مختلف کاربرد دارد .
در ایران از سال ۱۳۸۳ از مدل سرامدی EFQM جهت ارزیابی سازمان های ایرانی استفاده شده است وموسسه مطالعات و بهره وری منابع انسانی جایزه تعالی سازمانی را راه اندازی کرد .
سازمان های سرامد ایرانی که می خواهند در فرآیند ارزیابی تعالی سازمانی شرکت کنند ، از جایزه تعالی سازمانی ایران درخواست ارزیابی نموده ارزیابی بر اساس مدل تعالی جایزه تعالی سازمانی در ایران توسط ارزیابان انجام می گردد
مدل تعالی سازمانی جهت شرکت در جوایز تعالی سازمانی در ایران از مدل تعالی سازمانی  EFQMبر گرفته شده است .

مدل سرآمدی تعالی EFQM رضایت کامل تمامی ذینفعان را برآورده می نماید

آموزش مدل تعالی سازمانی EFQM 2013

محتوی  کارگاه  آموزش مدل تعالی EFQM (آموزش EFQM ):

  • آشنایی با مفاهیم بنیادین مفاهیم بنیادین در مدل تعالی EFQM 2013
  • آشنایی با  معیارهای  توانمند ساز مدل تعالی EFQM 2013
  • آشنایی با  معیارهای  نتایج مدل تعالی EFQM 2013
  • آشنایی با منطق رادار در مدل تعالی سازمانی

مزایای دوره آموزش EFQM  :

  • بکارگیری اصول تعالی سازمانی و مدل EFQM در سازمان
  • آشنایی کلی با روش امتیازدهی مدل EFQM

مدت دوره  : ۸ ساعت – ۹ الی ۱۷

مخاطبان دوره آموزش EFQM :

  •  مدیران تعالی سازمانی
  • مدیران سازمان
  •  کارشناسان و علاقه مندان به مدل تعالی سازمانی EFQM

جهت کسب اطلاعات بیشتر و درخواست دوره در محل سازمان یا دانشگاه ها با شماره تلفن زیر تماس بگیرید :

۰۹۱۲۴۸۸۴۸۷۷