۰۹۱۲۴۸۸۴۸۷۷
آخرین بروز رسانی : ۱۳ اسفند ۱۳۹۸

پروژه های انجام شده در کشور ایران

 • مدیر پروژه ISO 9001:2015 شرکت MTN Irancell
 • مدیر پروژه ISO 9001:2015 شرکت پارس البرز پوشش (رنگ سازی)
 • مدیر پروژه ISO 14001:2015 شرکت پارس البرز پوشش (رنگ سازی)
 • مدیریت پروژهISO 45001:2018  شرکت پارس البرز پوشش (رنگ سازی)
 • مدیر پروژه ISO 22001:2018 شرکت پارس البرز پوشش (رنگ سازی)
 • مدیر پروژه ISO 9001:2015 کارخانه قند ایران
 • مدیر پروژه ISO 22001:2018 کارخانه قند ایران
 • مدیر پروژه ISO 9001:2015 شرکت   دیکو پلات
 • مدیر پروژه ISO 14001:2015 شرکت  دیکو پلات
 • مدیریت پروژهISO 45001:2018  شرکت   دیکو پلات
 • مدیر پروژه ISO 9001:2015 شرکت گاز استان فارس
 • مدیر پروژه ISO50001:2018 شرکت گاز استان فارس
 • مدیر پروژه ISO 9001:2015 کارخانه سیمان تهران
 • مدیر پروژه ISO 14001:2015 کارخانه سیمان تهران
 • مدیر پروژه OHSAS 18001:2007 کارخانه سیمان تهران
 • مدیریت پروژه IATF 16949:2016  شرکت هومپا سازه پارس HOMPA))
 • مدیریت پروژه ISO 9001:2015 شرکت شهد آفرین پایتخت

 

 • مدیریت پروژه ISO 22001:2005 شرکت شهد آفرین پایتخت
 • مدیریت پروژه ISO 9001:2015 شرکت توسعه صنعت انرژی هرمزان) (HIDCO
 • مدیریت پروژه ISO 14001:2015 شرکت توسعه صنعت انرژی هرمزان (HIDCO)
 • مدیریت پروژهOHSAS 18001:2007 شرکت توسعه صنعت انرژی هرمزان (HIDCO)

 

 • مدیریت پروژه ISO 9001:2015 شرکت هومپا سازه پارس HOMPA))
 • مدیریت پروژه ISO 14001:2015 شرکت هومپا سازه پارس( HOMPA)
 • مدیریت پروژهISO 45001:2018  شرکت هومپا سازه پارس HOMPA))
 • مدیریت پروژه IATF 16949:2016  شرکت هومپا سازه پارس HOMPA))

 

 • مدیریت پروژه ISO 9001:2015 شرکت شیر پگاه همدان
 • مدیریت پروژه ISO 14001:2015 شرکت شیر پگاه همدان

 

 • مدیریت پروژه ISO 9001:2015 شرکت تولید سیگار JTI زنجان (سیگار وینستون )
 • مدیریت پروژه ISO 14001:2015 شرکت تولید سیگار JTI زنجان (سیگار وینستون )
 • مدیریت پروژهOHSAS 18001:2007  شرکت تولید سیگار JTI زنجان (سیگار وینستون )
 • مدیریت پروژه ISO 9001:2015 موسسه نیکو کاران را ه آسمان (مرکز جامع مبارزه با سرطان سمنان )

 

 • مدیریت پروژه ISO 9001:2015 کارخانه قند تربت حیدریه (آستان قدس رضوی)
 • مدیریت پروژه ISO 14001:2015 کارخانه قند تربت حیدریه (آستان قدس رضوی)
 • مدیریت پروژه ISO 9001:2008 کارخانه قند تربت حیدریه (آستان قدس رضوی)
 • مدیریت پروژه ISO 14001:2004 کارخانه قند تربت حیدریه (آستان قدس رضوی)
 • مدیریت پروژه ISO 22000:2005 کارخانه قند تربت حیدریه (آستان قدس رضوی)
 • مدیریت پروژه OHSAS 18001:2007 کارخانه قند تربت حیدریه (آستان قدس رضوی)
 • مدیریت پروژه ISO50001:2001کارخانه قند تربت حیدریه (آستان قدس رضوی)
 • مدیریت پروژه ISO 9001:2008 کارخانه قند شیروان
 • مدیریت پروژه ISO 14001:2004 کارخانه قند شیروان
 • مدیریت پروژه ISO 22000:2005 کارخانه قند شیروان
 • مدیریت پروژه OHSAS 18001:2007 کارخانه قند شیروان
 • مدیریت پروژه HACCP کارخانه قند شیروان
 • مدیریت پروژه ISO 9001:2008 کارخانه قندنیشابور
 • مدیریت پروژه ISO 14001:2004 کارخانه قندنیشابور
 • مدیریت پروژه ISO 22000:2005 کارخانه قند نیشابور
 • مدیریت پروژه OHSAS 18001:2007 کارخانه قند نیشابور
 • مدیریت پروژه HACCP کارخانه قند نیشابور
 • مدیریت پروژه ISO50001:2011کارخانه قند نیشابور(ممیزی انرژی)
 • مدیریت پروژه ISO 9001:2008 کارخانه قند شیرین
 • مدیریت پروژه ISO 14001:2004 کارخانه قند شیرین
 • مدیریت پروژه  ISO 14001:2015 کارخانه قند  چناران
 • مدیریت پروژه OHSAS 18001:2007 کارخانه قند چناران
 • مدیریت پروژه ISO 9001:2008 شرکت خمیر مایه رضوی
 • مدیریت پروژه ISO 14001:2004 شرکت خمیر مایه رضوی
 • مدیریت پروژه ISO 22000:2005 شرکت خمیر مایه رضوی
 • مدیریت پروژه OHSAS 18001:2007 شرکت خمیر مایه رضوی
 • مدیریت پروژه HACCP شرکت خمیر مایه رضوی
 • مدیریت پروژه ISO 9001:2015 شرکت فیوز صنعت (مشهد )
 • مدیریت پروژه ISO 14001:2015  شرکت فیوز صنعت (مشهد )
 • مدیریت پروژه ISO 9001:2008   شرکت فیوز صنعت (مشهد )
 • مدیریت پروژه ISO 14001:2004 شرکت فیوز صنعت (مشهد )
 • مدیریت پروژه ISO 45001:2018 شرکت فیوز صنعت (مشهد )
 • مدیریت نگهداری سیستمهای فوق شرکت فیوز صنعت (مشهد ) از سال 85 تا کنون
 • مدیریت پروژه ISO 9001:2008 بیمارستان رضوی  
 • مدیریت پروژه ISO14001:2004 بیمارستان رضوی
 • مدیریت پروژه OHSAS18001:2007بیمارستان رضوی 

 

 • مدیریت پروژه ISO 9001:2008 آزمایشگاه دکتر اجتهادی
 • مدیریت پروژه ISO 15489:2005 آزمایشگاه دکتر اجتهادی
 • مدیریت پروژه  ISO 9001:2008 آزمایشگاه دکتر منصف
 • مدیریت پروژه ISO 15489:2005 آزمایشگاه دکتر منصف
 • مدیریت پروژه ISO 9001:2008   شرکت چوب سنگ نگین شرق(مصنوعات MDF)
 • مدیریت پروژه ISO 14001:2004 شرکت چوب سنگ نگین شرق(مصنوعات MDF)
 • مدیریت پروژه OHSAS18001     شرکت چوب سنگ نگین شرق(مصنوعات MDF)
 • مدیریت پروژه ISO 9001:2008   شرکت چوب سنگ سناباد (مبلمان)
 • مدیریت پروژه ISO 14001:2004 شرکت چوب سنگ سناباد (مبلمان)
 • مدیریت پروژه OHSAS18001     شرکت چوب سنگ سناباد (مبلمان)
 • مدیریت پروژه ISO 9001:2008   شرکت چوب سنگ پاسارگاد
 • مدیریت پروژه ISO 14001:2004 شرکت چوب سنگ پاسارگاد
 • مدیریت پروژه OHSAS18001     شرکت چوب سنگ پاسارگاد
 • مدیریت پروژه IMS  شرکت کسری جنوب(اندیمشک-ابنیه و راه سازی)
 • مدیریت پروژه IMS  شرکت پوشش راه (مشهد-آسفالت و شرکت راه سازی)
 • مدیریت پروژه IMSشرکت  استحکام اندیش توس(مشهد-راه سازی و تولید آسفالت)
 • مدیریت پروژه IMSشرکت بیندر راه (اهواز-آسفالت و شرکت راه سازی)
 • مدیریت پروژه IMSشرکت پویان بنا راه (اهواز-آسفالت و شرکت راه سازی)
 • مدیریت پروژه IMSشرکت اردیبهشت اساس راه (اهواز-آسفالت و شرکت راه سازی)
 • مدیریت پروژه IMSراه کام(اهواز-راه سازی و تولید آسفالت)
 • مدیریت پروژه IMSشرکت  دثار جنوب(اهواز-راه سازی و تولید آسفالت)
 • مدیریت پروژه IMSشرکت  مثلم راه مریبی(اهواز-راه سازی و تولید آسفالت)
 • مدیریت پروژه IMSشرکت مشاور فن آور صنعت(مشاوروطراح ابنیه)
 • کارشناس پروژه IMS  نیروگاه برق گیلان
 • کارشناس پروژه IMS  اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان خراسان
 • کارشناس پروژه IMS  شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق (خانگیران سرخس )
 • کارشناس پروژه IMSمنطقه چهار عملیات انتقال گاز
 • کارشناس پروژه IMS گاز استان کرمانشاه
 • کارشناس پروژه IMSشرکت حک فلز (مشهد)
 • کارشناس پروژه IMSشرکت ماشین سازی موحد (مشهد)
 • کارشناس پروژه IMSشرکت برهان دارو
 • مدیریت پروژه IMSگروه مهندسی شیبانی(تولید قطعات حفاری)
 • مدیریت پروژه IMSنمایندگی ایران خودرو(کاظمی-مشهد)
 • مدیریت پروژه IMS کارخانه الماس تایباد(تولید سنگ مصنوعی)
 • مدیریت پروژه IMSشرکت مشاور  معیار(مشاور و پیمانکار پالایشگاه های کشور)

 

 • مدیریت پروژه ISO9001:2000 شرکت تن ماهی ماهیابه (چابهار)
 • مدیریت پروژه ISO9001:2000 شرکت تن ماهی میبد پروتئین( یزد)
 • مدیریت پروژه ISO 9001:2000 شرکت نما پلاک
 • مدیریت پروژه ISO 9001:2000 شرکت مهراب اکسیر
 • مدیریت پروژه ISO 9001:2008 نمایندگی هیوندا (شعبه مشهد)
 • مدیریت پروژه ISO 9001:2008 شرکت خدمات مسافرتی هوائی و جهانگردی گردشگران میعاد توس
 • مدیریت پروژه ISO 9001:2008 موسسه درمان بیماریهای پا (دکتر فوت)
 • مدیریت پروژه ISO 9001:2008 شرکت جوانه خراسان
 • مدیریت پروژه ISO9001:2008 شرکت تبلیغاتی پرند
 • مدیریت پروژه ISO9001:2008 شرکت گرین وب
 • مدیریت پروژه ISO9001:2015شرکت فیوز صنعت
 • مدیریت پروژه ISO9001:2015شرکت زعفران بدیعی
 • مدیریت پروژه ISO9001:2015گروه تولیدی مقصود
 • کارشناس پروژه OHSAS 18001:2007 شرکت شیروان کاردبرد جهت مشاوره و پیاده سازی
 • کارشناس پروژه OHSAS 18001:2007 شرکت ساوین مشهد  جهت مشاوره و پیاده سازی
 • کارشناس پروژه OHSAS 18001:2007 شرکت سازه صنعت خودرو شرق  جهت مشاوره و پیاده سازی
 • کارشناس پروژه OHSAS 18001:2007 شرکت گلچکان زمانی   جهت مشاوره و پیاده سازی
 • کارشناس پروژه OHSAS 18001:2007 شرکت مهسا توس  جهت مشاوره و پیاده سازی
 • کارشناس پروژه OHSAS 18001:2007 شرکت شتاب صنعت  جهت مشاوره و پیاده سازی
 • کارشناس پروژه OHSAS 18001:2007 شرکت هور الکتریک  جهت مشاوره و پیاده سازی
 • کارشناس پروژه OHSAS 18001:2007 شرکت ایمن خودرو  جهت مشاوره و پیاده سازی (شرکت وابسته به ایران خودرو )
 • کارشناس پروژه OHSAS 18001:2007 شرکت تولید قطعات خاور  جهت مشاوره و پیاده سازی (شرکت وابسته به ایران خودرودیزل )
 • کارشناس پروژه ISO 14001:2004  شرکت سازه صنعت خودرو شرق  جهت مشاوره و پیاده سازی
 • کارشناس پروژه ISO 14001:2004  شرکت شتاب صنعت   جهت مشاوره و پیاده سازی
 • کارشناس پروژه ISO 14001:2004  شرکت هور الکتریک   جهت مشاوره و پیاده سازی
 • کارشناس پروژه ISO 14001:2004  شرکت ایمن خودرو جهت مشاوره و پیاده سازی
 • کارشناس پروژه ISO 14001:2004  شرکت تولید قطعات خاور   جهت مشاوره و پیاده سازی
 • کارشناس پروژه ISO 14001:2004  شرکت بسپار سازه طوس  جهت مشاوره و پیاده سازی
 • مدیریت پروژه ISO 14001:2004 شرکت پاتیل نو آور مشهد
 • مدیریت پروژه ISO14001:2015شرکت فیوز صنعت
 • مدیریت پروژه ISO14001:2015گروه تولیدی مقصود
 • مدیریت پروژه ISO14001:2015شرکت زعفران بدیعی
 • مدیریت پروژه ISO 22000:2005 شرکت جوانه خراسان
 • مدیریت پروژه ISO 22000:2005 شرکت زعفران بدیعی
 • مدیریت پروژه HACCP شرکت تن ماهی ماهیابه
 • مدیریت پروژهHACCP شرکت تن ماهی میبد پروتئین
 • مدیریت پروژهHACCP شرکت جوانه خراسان
 • مدیریت پروژه ISO13485:2003 شرکت آفل طب
 • مدیریت پروژه ISO13485:2003 شرکت گل ارکیده
 • مدیریت پروژهISO10002:2004 شرکت خدمات مسافرتی هوائی و جهانگردی گردشگران میعاد توس
 • مدیریت پروژهISO10002:2004 موسسه درمان بیماریهای پا (دکتر فووت)
 • مدیریت پروژه ISO10002:2004شرکت تبلیغاتی پرند
 • مدیریت پروژه ISO10002:2004 شرکت گرین وب
 • مدیریت پروژه ISO10002:2004 شرکت پاتیل نو آور مشهد
 • مدیریت پروژه ISO17025:2005 شرکت مقصود کاوان
 • مدیریت پروژه ISO17025:2005 شرکت جوانه خراسان
 • مدیریت پروژه ISO17025:2005 کارخانه قند تربت حیدریه
 • مدیریت پروژه ISO17025:2017 شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی
 • مدیریت پروژه ISO17025:2017 شرکت  شیر پگاه همدان
 • مدیریت پروژه ISO17025:2005 شرکتJTIزنجان (سیگار سازی زنجان )
راهنمایی مشاوره مدیریت ، اخذ گواهینامه ایزو و مشاوره تعالی سازمانی