۰۹۱۲۴۸۸۴۸۷۷
آخرین بروز رسانی : ۱۳ اسفند ۱۳۹۸

مدیریت دانش

۶ خرداد ۱۳۹۵
QC

مقاله ای به نامفرایند  مدیریت دانش درنظام آموزشی غیر رسمی  دانشگاه ها بر اساس نظریه نوناکا وتاکوچی در مجموعه مقالات این سایت اضافه شده است جهت مطالعه به صفحه مقالات مراجعه نمائید.

 

راهنمایی مشاوره مدیریت ، اخذ گواهینامه ایزو و مشاوره تعالی سازمانی