۰۹۱۲۴۸۸۴۸۷۷
آخرین بروز رسانی : ۱۳ اسفند ۱۳۹۸

استاندارد ممیزی سیستم های مدیریتی ویرایش جدید ISO19011:2018

۱۶ تیر ۱۳۹۷
www.kkpb.ir

جهت دانلود استاندارد ISO 19011:2018 فایل ذیل را کلید کنید

ISO 19011- 2018

راهنمایی مشاوره مدیریت ، اخذ گواهینامه ایزو و مشاوره تعالی سازمانی