۰۹۱۲۴۸۸۴۸۷۷
آخرین بروز رسانی : ۱۳ اسفند ۱۳۹۸

ارزیابی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی همدان تحت نظارت نماینده WHO

۱۸ مرداد ۱۴۰۰
محمد رحیمی یزدی

 انجام ارزیابی بیمارستانها تحت پروژه مشترک بین WHOو وزارت بهداشت وTUV NORD ایران.

 

محمد رحیمی یزدی

بیمارستان قلب فرشچیان همدان

محمد رحیمی یزدی

هملمن +محمد رحیمی یزدی

 

 

 انجام ارزیابی بیمارستانها تحت پروژه مشترک بین WHOو وزارت بهداشت وTUV NORD ایران.

افتخار این را داشتم که در این پروژه به عنوان یکی از ارزیابان خدمتی کوچک به مدافعان سلامت کشورم داشته باشم.

بیمارستانهای مهدیه تهران، بیمارستان شهدای گمنام  در تهران وبیمارستان تخصصی قلب فرشچیان همدان وبیمارستان امام رضا کبودر آهنگ از جمله بیمارستانهائی بود که بنده افتخار ارزیابی را داشتم .

در ادامه لینک خبر این مراکز از سوی دانشگاه همدان و بیمارستانهای تحت ارزیابی ارائه میگردد.

دانشگاه علوم پزشکی همدان:http://webda.umsha.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=10&pageid=6378&newsview=106008

 

 

بیمارستان قلب فرشچیان :http://hcvc.umsha.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=147&pageid=17875&newsview=105962

 

 

بیمارستان مهدیه تهران:http://www.mmc.sbmu.ac.ir/index.jsp?siteid=109&fkeyid=&siteid=109&pageid=1059&newsview=94864

راهنمایی مشاوره مدیریت ، اخذ گواهینامه ایزو و مشاوره تعالی سازمانی