۰۹۱۲۴۸۸۴۸۷۷
آخرین بروز رسانی : ۱۳ اسفند ۱۳۹۸

آموزش منطق رادار

۱۳ تیر ۱۳۹۴

منطق  RADAR با عناصر و ویژگی های آن در فرآیند خود ارزیابی EFQM به روش پروفورما یا روش شبیه سازی جایزه استفاده می گردد . شما می توانید عملکرد سازمان خودتان را بر اساس منطق رادار مدل تعالی سازمانی EFQM بررسی نموده و  امتیاز سازمان خود بین ۰ تا ۱۰۰۰ مشخص نمایید منطق رادار RADAR ، چهارچوب ارزیابی پویا و ابزار مدیریتی نظامندی را جهت ارزیابی عملکرد سازمان شما می باشد.

راهنمایی مشاوره مدیریت ، اخذ گواهینامه ایزو و مشاوره تعالی سازمانی