۰۹۱۲۴۸۸۴۸۷۷
آخرین بروز رسانی : ۱۳ اسفند ۱۳۹۸

آموزش ممیزی داخلی ISO

۲۰ شهریور ۱۳۹۴

در دوره ممیزی داخلی ایزو ۹۰۰۱ ، نحوه برنامه ریزی و سازماندهی جهت انجام ممیزی داخلی ، نحوه برگزاری جلسات افتتاحیه ، اختتامیه و اجرای ممیزی داخلی و پیگیری عدم انطباق های ممیزی داخلی بهمراه سناریو  های آموزشی بصورت کاربردی  توسط مدرس با تجربه تشریح می گردد .

سازمان هایی که سیستم مدیریت کیفیت را استقرار نموده اند ، بمنظور اطمینان از اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ در سازمان ، ممیزی داخلی ایزو ۹۰۰۱ را در دوره های زمانی مشخص شده برنامه ریزی می نماید .
ممیزی داخلی ایزو ۹۰۰۱ در سازمان توسط پرسنل آموزش دیده سازمان بصورت مستقل انجام می گردد شما برای انجام ممیزی داخلی در سازمان خود حتما می بایستی دوره آموزش ممیزی داخلی را طی نموده و با فنون ممیزی داخلی بصورت کاربردی آشنا شوید .
شرکت کنندگان دوره ممیزی داخلی ایزو۹۰۰۱  با اصول ممیزی داخلی بر اساس راهنمای ممیزی سیستم مدیریت کیفیت و محیط زیست استاندارد ایزو ۱۹۰۱۱ ،  آشنا می شوند و با انجام کارگاه های آموزشی مهارت های خود را جهت ممیزی داخلی ایزو ۹۰۰۱ افزایش می دهند.

راهنمایی مشاوره مدیریت ، اخذ گواهینامه ایزو و مشاوره تعالی سازمانی