۰۹۱۲۴۸۸۴۸۷۷
آخرین بروز رسانی : ۱۳ اسفند ۱۳۹۸

آموزش پیاده سازیISO 9001:2015

۱۳ تیر ۱۳۹۴
ok

کسانی که دوره  مبانی و مستندسازی و تشریح الزامات  ISO 9001:2015 را طی می نمایند دچار سر در گمی می باشند و نمی دانند جهت پیاده سازی ISO 9001:2015در سازمان  خود از کجا شروع نموده ، چه مراحلی را طی نمایند و با توجه به الزامات استاندارد  ISO 9001:2015 چه مستنداتی ( شامل : روش های اجرایی ، دستورالعمل ها و فرم هایی و… ) مورد نیاز می باشد
خیلی از کسانی که دوره مبانی ، مستندسازی و تشریح الزامات ISO 9001:2015 را در موسسات مختلف شرکت نموده بودند بدلیل عدم کارایی دوره مبانی ، مستندسازی و تشریح الزامات ISO 9001:2015  در اجرایی نمودن موضوعات استقرار سیستم مدیریت کیفیت در سازمانها ، مجددا در دوره پیاده سازی ISO 9001:2015شرکت نمودند .

راهنمایی مشاوره مدیریت ، اخذ گواهینامه ایزو و مشاوره تعالی سازمانی