۰۹۱۲۴۸۸۴۸۷۷
آخرین بروز رسانی : ۱۳ اسفند ۱۳۹۸

آموزش ISO 45001:2018

۲۰ شهریور ۱۳۹۴
در این دوره شرکت کنندگان با الزامات سیستم مدیریت ایمنی بهداشت شغلی ISO 45001:2018 ، مستندسازی ISO 45001:2018 ، قوانین ایمنی بهداشت شغلی و نحوه پیاده سازی OHSAS 18001 در سازمان ها آشنا می گردند .

با شرکت در دوره ISO 45001:2018 کاربردی با مراحل پیاده سازی ISO 45001:2018 آشنا می گردید.عموما دوره آشنایی با ISO 45001:2018 بصورت عمومی با توجه به الزامات برگزار می گردد و کمتر موسسات آموزشی به نحوه پیاده سازی آن در سازمان ها می پردازند ما در دوره پیاده سازیISO 45001:2018 پیاده سازی الزامات را در سازمان ها تشریح می نماییم .
حهت اطلاع از مراحل پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بر روی پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی کلیک نمایید

راهنمایی مشاوره مدیریت ، اخذ گواهینامه ایزو و مشاوره تعالی سازمانی