۰۹۱۲۴۸۸۴۸۷۷
آخرین بروز رسانی : ۱۳ اسفند ۱۳۹۸

آموزش تربیت ارزیابEFQM

۱۳ تیر ۱۳۹۴
آموزش تربیت ارزیاب EFQM ، شما مطابق با روش ارزیابان حرفه ای تعالی سازمان  ،‌ اقدام به ارزیابی سازمان خود بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM نموده و نقاط قوت ،‌فرصت های بهبود و امتیاز سازمان خود را مشخص می نمایید .

در دوره تربیت ارزیاب EFQM شما با روش شبیه سازی جایزه بصورت کاربردی آشنا می گردید جهت ارزیابی با این روش ابتدا اظهارنامه EFQM سازمان را ارزیابی شده و سپس از محل های مورد نیاز توسط تیم ارزیابی بازدید می گردد .منطق ارزیابی و امتیازدهی سازمان بر اساس مدل تعالی سازمانی ،‌منطق رادار  RADAR می باشد در این دوره شما با عناصر منطق رادار آشنا می گردید .

راهنمایی مشاوره مدیریت ، اخذ گواهینامه ایزو و مشاوره تعالی سازمانی