۰۹۱۲۴۸۸۴۸۷۷
آخرین بروز رسانی : ۱۳ اسفند ۱۳۹۸

آموزش تدوین اظهار نامه تعالی

۱۳ تیر ۱۳۹۴
در دوره تدوین اظهارنامه ، نحوه  سازماندهی تیم ها جهت جمع آوری اطلاعات اظهارنامه EFQM و نحوه نگارش اظهارنامه EFQM  بصورت کاربردی آشنا می گردید.

اظهارنامه EFQM ، تصویری از رویکردهای توانمند سازها و نتایج عملکردی سازمان را بر مبنای مدل تعالی سازمانی EFQM و منطق رادار ، در قالب صفحات محدود مشخص می نماید .
چگونه تصویری از عملکرد سازمان خود را بر مبنای مدل EFQM طی گزارشی تدوین نماییم ؟اظهارنامه  EFQM چیست ؟

اظهارنامه ( submission ) گزارشی از عملکرد سازمان در قالب معیارهای مدل تعالی سازمانی EFQM می باشد . تعداد صفحات اظهارنامه  EFQM با توجه به جوایز تعالی سازمانی ،  مشخص و محدود است. از این رو سازمانها باید بتوانند به بهترین نحو ، فعالیت های خود را در قالب صفحات محدود اظهارنامه  تعالی سازمانی نمایش دهند تهیه و تنظیم اظهارنامه تعالی سازمانی  در ساختار مناسب می‌تواند یکی از عوامل کلیدی موفقیت هر سازمانی در فرآیند جایزه تعالی سازمانی باشد.

راهنمایی مشاوره مدیریت ، اخذ گواهینامه ایزو و مشاوره تعالی سازمانی