۰۹۱۲۴۸۸۴۸۷۷
آخرین بروز رسانی : ۱۳ اسفند ۱۳۹۸

مشاوره ISO 45001:2018

۱۳ تیر ۱۳۹۴

با استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بر اساس استاندارد ISO 45001:2018در سازمان شما ،  این سیستم به شما در کاهش حوادث  ،  دوباره کاری ها و به حداقل رساندن مسائل ایمنی و بهداشت شغلی  کمک می نماید
تیم مشاوره ISO 45001:2018در سازمان ها و صنایع مختلف سیستم مدیریتی را استقرار نموده و بصورت حرفه ای با استاندارد های مدیریتی و کاربرد آن در صنایع مختلف آشنا می باشد .

راهنمایی مشاوره مدیریت ، اخذ گواهینامه ایزو و مشاوره تعالی سازمانی