۰۹۱۲۴۸۸۴۸۷۷
آخرین بروز رسانی : ۱۳ اسفند ۱۳۹۸

مشاوره IMS

۱۳ تیر ۱۳۹۴

سیستم مدیریت  یکپارچه IMS ، سیستم های مدیریتی ایمنی ، بهداشت شغلی OHSAS 18001 ، سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001 ، سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 را یکپارچه می نماید و منجر به کاهش بوروکراسی و هزینه های ممیزی خارجی و نگهداری سیستم های مدیریتی می گردد .
ما با ارائه خدمات مشاوره IMS سیستم مدیریت یکپارچه ، الزامات سه سیستم مدیریت فوق را در سازمان شما استقرار می نماییم.
هدف نهایی الزامات سیستم مدیریت یکپارچه IMS ، افزایش رضایتمندی ذی نفعان ، کاهش و پیشگیری از حوادث ناشی از کار و کنترل آلاینده های محیط زیست می باشد .

راهنمایی مشاوره مدیریت ، اخذ گواهینامه ایزو و مشاوره تعالی سازمانی