۰۹۱۲۴۸۸۴۸۷۷
آخرین بروز رسانی : ۱۳ اسفند ۱۳۹۸

مشاوره HSE

۱۳ تیر ۱۳۹۴

سیستم های مدیریت ایمنی HSE در تسهیل ایجاد، استقرار، و نگهداری ازبرنامه های HSE برای صنایع مختلف بخصوص صنعت نفت و گاز توسط تیم مشاوره HSE مشاوره می گردد .
ما با ارائه خدمات مشاوره سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و محیط زیستی مقررات زیست محیطی و ایمنی بهداشت شغلی مرتبط با با دامنه کاربرد سازمان شما را شناسایی نموده این الزامات را در سازمان شما استقرار می نماییم.
مشاور HSE روش های اجرایی و دستورالعمل های موردنیاز سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت شغلی HSE را برای پیمانکاران شما تعریف می نماید.
هدف نهایی الزامات سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت شغلی HSE ، یکپارچه سازی ایمنی و محیط زیست در فرهنگ سازمانی می باشد ما سیستم مدیریت ایمنی HSE را متناسب با سازمان شما طرحریزی می نماییم .

راهنمایی مشاوره مدیریت ، اخذ گواهینامه ایزو و مشاوره تعالی سازمانی